Konsult Karin Axzell

KONKAX

Filosofi

 

Att vara ekonomisk på långsikt! Spara, inte slösa. Ta vara på begränsade resurser! Alla resurser: kapital, råvaror och arbetskraft!

 

Brinner för att medverka för sund Tillväxt på alla nivåer, speciellt utifrån perspektiv på arbetskraftsresursen.

 

Det finns en lösning på allt.

Karin Axzell Nymark

 

i rollen som konsult (2001) med över 30års bred erfarenhet i rollen som ekonom på alla nivåer och med olika funktioner, ansvar och befogenheter. I många olika brancher, ideellt/ kommersiellt, stora/små, med olika företagskulturer, i olika faser (både i starkt tillväxt och stabil) och dessutom god erfarenhet av uppdrag i verksamhet som går från statligt till kommersiellt. Eget företagande (2003)

 

 

Business Control

En Nyckel till framgång

Uppföljning Nära den operativa verksamheten

Klassiska frågeställningar

 

Att vara ett stöd, ett bollplank, i klassisk Ekonomi- och verksamhetsstyrning kopplat till att förbättra och förädla företagets (organisationsens) kärnverksamhet.

 

Ni får hjälp med tex förändringsledning, analys, rapportering, kodstruktur, rutiner, organisation - förtydliga funktioner med roller & ansvar och befogenheter, system- implementationer mm se referensuppdrag.